นโยบายความเป็นส่วนตัว

สล็อตเว็บตรง เรามุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการและบริหารเว็บไซต์ ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงิน

การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการต่างๆ เช่น

  • ยืนยันตัวตนและการสมัครสมาชิก
  • ประมวลผลการชำระเงิน
  • ส่งข้อมูลและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ
  • ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ เราจะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

การเก็บรักษาข้อมูล

เราได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของลูกค้า

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

นโยบายนี้ มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์

หากท่านยอมรับนโยบายนี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราดำเนินการตามที่ระบุไว้